21-25 trazioni

Jeśli w teście zrobiłeś 21-25 podciągnięć
Giorno 1
120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra
Giorno 5
120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra
seria 1 12 seria 1 14
seria 2 16 seria 2 19
seria 3 12 seria 3 14
seria 4 12 seria 4 14
seria 5 max (minimum 15) seria 5 max (minimum 19)
Minimo 1 giorno di pausa Minimo 1 giorno di pausa
Giorno 2
120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra
Giorno 6
120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra
seria 1 13 seria 1 15
seria 2 16 seria 2 20
seria 3 12 seria 3 14
seria 4 12 seria 4 14
seria 5 max (minimum 16) seria 5 max (minimum 20)
Minimo 1 giorno di pausa Minimo 2 giorni di pausa
Giorno 3
120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra
Giorno 7
120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra
seria 1 13 seria 1 16
seria 2 17 seria 2 20
seria 3 13 seria 3 16
seria 4 13 seria 4 16
seria 5 max (minimum 16) seria 5 max (minimum 20)
Minimo 2 giorni di pausa Minimo 1 giorno di pausa
Giorno 4
120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra
Giorno 8
120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra
seria 1 14 seria 1 16
seria 2 19 seria 2 21
seria 3 13 seria 3 16
seria 4 13 seria 4 16
seria 5 max (minimum 18) seria 5 max (minimum 20)
Minimo 1 giorno di pausa Minimo 1 giorno di pausa
Giorno 9
120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra
seria 1 17
seria 2 22
seria 3 16
seria 4 16
seria 5 max (minimum 21)
Minimo 2 giorni di pausa